top of page

Bizimlə əlaqə saxlayın

Sizdən eşitməyi sevirik. İstər giriş olsun, istərsə də gözəl dostluğun başlanğıcı olsun, Rəbbin həyatınızda etdikləri haqqında eşitmək, Uca Rəbbə sevinclə şahidlik edərkən sizinlə qeyd etmək, suala cavab vermək, Onun Kəlamını birlikdə müzakirə etmək, xidmət haqqında rəy almaq Rəbbin bizə verdiyi və sizinlə razılaşmaq üçün dua istəklərinizi qəbul edin; bizə e-poçt göndərməyinizi tövsiyə edirik.  

Qoşulaq!!!

Children Embracing in Circle
Təqdim etdiyiniz üçün təşəkkür edirik!

Nazirlik Saatları

bazar ertəsi  -  cümə

9:00-dan 16:00-a qədər

Nazirlik Saatları

Phone:  +1.682.389.7477

Nazirlik Saatları

bazar ertəsi  -  cümə

9:00-dan 16:00-a qədər

bottom of page